Tag Archive | vei

Hva skjer med snøbrøytingen til vinteren?

Dette er et spørsmål som opptar oss alle nå som vinteren og det første snøfallet bare er noen få måneder unna.

Pr. dags dato har styret følgende informasjon:

  • sendt bemerkning på kommunens vedtak innen fristen.
  • kontaktet Nedre Romerike Bygdeservice SA i juni med spørsmål om de kunne påta seg å brøyte våre veier. Nå i august fikk vi tilbakemelding om at de dessverre ikke kunne gi anbud på brøyting i Holum Skog, da de ikke har mannskap nok.
  • har nå lagt ut brøyting i Holum Skog på «Mitt Anbud»

Styret vil komme med ytterligere informasjon så snart dette foreligger.

Hvis noen av våre medlemmer har ytterligere innspill så kan dere sende forslag på vår mail: styret@holumskogvelforening.no

Grus i veien ved bommen

Okt. -12 – tilbakmelding fra kommunen ang. grøfting av Morteveien ved bommen
Strekningen Laueveien til bommen ved barnehagen skal grøftes opp og det skal legges nye stikkrenner og reasfalteres. Dette vil ikke bli gjennomført før tidligst sommeren 2013 av hensyn til budsjettet for asfaltering.

Med vennlighilsen
Roar Vika
Oppsynsmann Vei

Feb. -12
Det skjedde dessverre ingenting med Morteveien i uke 42 i 2011, men dette vil bli følgt opp til våren med kommunen.

Okt. -11
Som mange har lagt merke til og flere har rapportert til kommunen, så er det rent ut en del grus fra grøftene i Morteveien nede ved bommen og Solstua. Kommunen er klar over dette og det er nå bestemt at Morteveien fra begynnelsen av Laueveien og frem til bommet vil i sin helhet bli oppdatert i uke 42 ble det sagt fra kommunen.

Veiene i Holum Skog med kart

Under finner dere et kart over veiene for Holum Skog Vel. Noen av veiene eier Nittedal Kommune og har dermed ansvar for disse og noen eier Holum Skog Vel. Se link under
Veier Holum skog

September -11
Ekstra bevilgning til veier som kommunen eier
Kommunen har nå fått noen ekstra penger til veier i sommer, som gjør at veiene i Skillebekk er oppdatert og den nye parkeringsplassen og snuplassen for buss er nyasfaltert. Morteveien vil også bli oppgradert fra starten av Laueveien til bommen med det første.

Vellets veier – store kostnader til vedlikehold
Når det gjelder veiene som vellet eier er det meget kostbart å få de asfaltert, hele kr. 110,- pr. kvm. Eksempel er veistubben Laueveien 1-15, den vil koste ca. kr. 35.000,- å få asfaltert. Dette vil si at man må spare langsiktig for å få vedlikeholdt veiene som vellet eier.

Mai – 11
Tilstandsrapport på veiene
Tilstandsrapport for veiene i Holum Skog som Nittedal Kommune er ansvarlig for, er sendt til kommunen. De svarte at det i 2011 dessverre ikke er satt av midler til vedlikehold av veiene i kommunen. Så da vår vi håpe at det settes av midler i 2012 til vedlikehold.