Vedtekter Solstua barnehage AS

Solstua barnehage er nå Solstua Barnehage AS.  Overdragelse av firmaet til AS er pr den 15.09.2014.

Barnehagen vil utover dette ikke ha endret styreform. Monica Dølven  vil fortsatt være daglig leder i barnehagen og den eies av Holum Skog Velforening og Skillebekk Vel med like andeler (som tidligere).

 

Vedtekter Solstua Barnehage AS