Vedtekter

Grendehuset har fått ny selskapsform. Holum Skog Grendehus forening er stiftet 13.10.2014 og registrert i enhetsregisteret.

Grendehuset vil utover dette ikke ha endret styreform. Det er Holum Skog Velforening og Skillebekk Vel som eier og driver Grendehuset

Vedtekter foreningen Holum Skog Grendehus forening